Digitale transformatie is intussen geen trendy begrip meer, maar een regelrechte noodzaak. Over de hele wereld schakelen bedrijven een versnelling hoger om de mogelijkheden van digitale technologieën volop te benutten. Ze willen niet alleen concurrerend blijven, maar ook nieuwe kansen grijpen en een uitzonderlijke klantbeleving bieden.

Maar in die digitale race stuiten veel bedrijven op hindernissen die hen afremmen. Als ze die juist aanpakken, maken ze van die obstakels net een springplank naar een geslaagde digitale transformatie. Maar dan moeten ze zich wel goed voorbereiden: een goed omlijnde strategie uitstippelen, de hoogste rangen van het bedrijf erbij betrekken, slim budgetteren en samenwerken met regelgevende instanties om gegevens vertrouwelijk te houden. Welke factoren staan digitale transformatie in de weg en hoe neem je die horden het best als bedrijf? 

hoge verwachtingen, ondermaatse resultaten

Initiatieven rond digitale transformatie staan of vallen met de verwachtingen eromheen. Hoewel het enthousiasme voor digitale transformatie in alle sectoren voelbaar is, laten de resultaten soms op zich wachten. Een teleurstelling die vaak te wijten is aan onrealistische doelen of de drang naar onmiddellijke resultaten.

Bedrijven moeten dan ook begrijpen dat digitale transformatie een marathon is, geen sprint. Technologie alleen kan niet van de ene op de andere dag wonderen verrichten. In plaats daarvan is een alomvattende aanpak nodig die rekening houdt met mensen, processen en technologie – en het vereist vooral geduld. Bedrijven moeten een cultuur van aanpassingsvermogen, innovatie en veerkracht omarmen en erkennen dat tegenslagen verwerken en bijsturen nu eenmaal bij het traject horen.

Om het pad naar succes te effenen, heb je eerst een duidelijke visie en een goed omlijnde strategie nodig die met je doelen op lange termijn strookt. Betrek je medewerkers bij de transformatie: laat ze actief deelnemen in plaats van passief toe te kijken. Geef ze de nodige opleiding en middelen, zodat ze met de juiste vaardigheden en kennis aan het traject beginnen.

Transparantie en open communicatie zijn essentieel. Hou alle betrokkenen regelmatig op de hoogte van de voortgang en aarzel niet om in de tussentijd kleine successen te vieren. Onthoud dat digitale transformatie niet alleen over technologie gaat, maar over je bedrijf klaarstomen voor de toekomst. 

geen duidelijke strategie

Het gebrek aan een duidelijke, alomvattende strategie is een fundamenteel probleem dat de initiatieven rond digitale transformatie ondergraaft. Zonder strategisch plan gaan bedrijven hun digitale transformatie vaak halsoverkop en zonder stappenplan in. De gevolgen daarvan kunnen zeer nadelig zijn.

Zonder een duidelijke strategie aan je digitale transformatie beginnen, is zoals een stormachtige oceaan opvaren zonder zeekaart. Het gevolg? Lukrake, onsamenhangende en verwarrende toepassingen die niet voldoen aan je specifieke noden. Zonder strategische richting kan het hele proces uitmonden in chaos, een gebrekkige toewijzing van middelen, tijdverspilling en een onnodige financiële druk.

Daarom moeten bedrijven eerst een strategie uitstippelen en daarna pas concrete stappen zetten. Begin met een grondige beoordeling van je huidige toestand en digitale maturiteit. Identificeer specifieke doelen, de mogelijke uitdagingen en de technologische oplossingen die je nodig hebt om je bestemming te bereiken. Stem je strategie af op je doelen op lange termijn en communiceer ze duidelijk aan alle betrokkenen, zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. 

Licht je digitale strategie ook regelmatig door en stuur bij. Alleen zo kun je inspelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe technologieën. Door vooraf tijd en middelen te stoppen in een alomvattende digitale strategie, kunnen bedrijven het complexe traject van de digitale transformatie met vertrouwen afleggen. 

weerstand tegen verandering

Een oude aap leer je geen kunstjes meer, en dat geldt ook binnen je bedrijf. Medewerkers die zich goed voelen bij traditionele processen of geen vertrouwen hebben in hun digitale vaardigheden, zullen zich misschien verzetten tegen je inspanningen om je bedrijf te transformeren. Zo kunnen ze de voortgang afremmen.

Wil je die horde nemen en de vaardigheidskloof overbruggen? Stimuleer dan een cultuur van flexibiliteit en innovatie, moedig je medewerkers aan om de verandering te omarmen en bied uitgebreide opleidings- en ondersteuningsprogramma’s om de digitale geletterdheid en vaardigheden van je personeel op te krikken.

Digitale transformatie vraagt ook om een personeelsbestand met de juiste vaardigheden, zodat je bedrijf met succes door het veranderende technologische landschap kan laveren. De komende tien jaar zullen naar schatting 1,1 miljard banen veranderen onder invloed van technologie. Bedrijven hebben dan ook moeite om personeel met die veelgevraagde vaardigheden aan te werven en aan boord te houden, of om hun vaste medewerkers bij te scholen. 

Je vaste personeel opleiden is een noodzaak. Maar nieuw talent aantrekken en behouden dat niet alleen vaardig is in bestaande technologieën, maar ook het digitale inzicht heeft om met opkomende technologieën te leren omgaan, is net zo belangrijk. Werk daarom samen met universiteiten, bied overtuigende extra’s en creëer duidelijke groeipaden binnen je bedrijf om het aantrekkelijker te maken voor de nieuwe generatie van werknemers.

budgettaire beperkingen

Budgettaire beperkingen vormen een enorme uitdaging voor een geslaagde digitale transformatie. Dit proces vereist aanzienlijke investeringen in technologie, opleiding en infrastructuur. En dat kan zwaar wegen op de financiële slagkracht van een bedrijf. De wereldwijde investeringen in digitale transformatie zullen de komende twee jaar naar verwachting verdubbelen, tot 2,8 biljoen USD in 2025. Een beperkt budget kan de effectieve toepassing van een strategie voor digitale transformatie aanzienlijk belemmeren.

  • Identificeer eerst de meest kritieke aspecten van je strategie en wijs middelen toe aan domeinen met een grote impact. Zo kun je beperkte middelen inzetten waar ze het grootste effect zullen hebben.
  • Bekijk kosteneffectieve technologische oplossingen, zoals opensourcesoftware, clouddiensten en agile ontwikkelingsmethoden. Die opties zijn schaalbaar en flexibel, terwijl de aanloopkosten lager liggen.
  • Overweeg een gefaseerde aanpak en deel de transformatie op in beheersbare stappen. Zo spreid je de kosten over de tijd en kun je bijsturen op basis van de eerste resultaten.

Bedrijven die deze aanpak toepassen, gaan beter om met budgetbeperkingen en werken tegelijk efficiënt en effectief toe naar hun digitale doelen. Maar het gaat niet alleen om de omvang van het budget. Het is ook belangrijk om je middelen verstandig en strategisch toe te wijzen, zodat je bedrijf op een zinvolle manier kan veranderen en innoveren.

privacy en beveiliging van gegevens

Nu we steeds afhankelijker worden van digitale technologieën, is er ook meer bezorgdheid rond privacy en de beveiliging van gegevens. Strenge nieuwe regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en snel evoluerende cyberbedreigingen kunnen ertoe leiden dat bedrijven behoedzamer omgaan met klantgegevens. Hoewel dat gerechtvaardigd is, kan het de digitale transformatie vertragen, net omdat organisaties zich vooral richten op beveiligingsmaatregelen.

Om het evenwicht te bewaren moeten bedrijven niet alleen inzetten op gegevensbescherming, maar er ook voor zorgen dat het tempo van de digitale innovatie niet wordt belemmerd. Concreet houdt dat in dat organisaties de regelgeving naleven, hun medewerkers voorlichten over de privacy van gegevens, en oplossingen voor cyberbeveiliging naadloos integreren. Continue bewaking om bedreigingen realtime op te sporen is dan ook heel belangrijk. De samenwerking tussen afdelingen die instaan voor de beveiliging enerzijds, en voor de digitale transformatie anderzijds, is een garantie dat de beveiligingsmaatregelen aansluiten bij de doelen van het bedrijf.

uitdagingen op het gebied van integratie

Voor ze een duidelijk omlijnde strategie rond digitale transformatie kunnen toepassen, moeten veel bedrijven hun verouderde systemen doorlichten die ze in de loop van de jaren hebben uitgebouwd. Die systemen in nieuwe technologieën integreren, kan complex en tijdrovend zijn. Volgens het verslag van Randstad Digital, ‘Digital Transformation Report: CIO Priorities in a Dynamic Market’, is 25 procent van alle bedrijven niet tevreden met hun traject. Ze wijten dat aan slechte systeemprestaties, verouderde technologie en een ondermaatse dienstverlening van externe leveranciers.

Daarom moeten ze verouderde systemen eerst uitgebreid doorlichten om een beeld te krijgen van hun sterke en zwakke punten en nagaan in hoeverre ze compatibel zijn met nieuwe technologieën.

Een stapsgewijze aanpak kan de integratie beter beheersbaar maken door die op te splitsen in kleinere, incrementele updates. Middlewareoplossingen en API’s kunnen de communicatie tussen verschillende systemen vergemakkelijken en zo zorgen voor een vlotter integratieproces. Een strategische samenwerking met technologie-experts kan bedrijven helpen om complexe punten efficiënt te aan te pakken. Tot slot is een voortdurende beoordeling van geïntegreerde systemen cruciaal om prestatieproblemen of nieuwe knelpunten op te sporen en te verhelpen.

De digitale transformatie is geen pasklare oplossing en het succes ervan hangt af van hoe bedrijven hun belangrijkste uitdagingen aanpakken. 

Om de volledige impact van de digitale transformatie in te schatten, moeten bedrijven:

  • een duidelijke en alomvattende strategie rond digitale transformatie uitstippelen, afgestemd op hun unieke behoeften;
  • investeren in veranderingsmanagement en een bedrijfscultuur opbouwen die de weerstand tegen verandering verhelpt;
  • voorrang geven aan de ontwikkeling van vaardigheden en het aantrekken van talent om een bekwaam personeelsbestand op te bouwen;
  • voldoende geld en andere middelen toewijzen om hun digitale transformatie in goede banen te leiden;
  • de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens omarmen als onmisbaar binnen hun digitale strategieën;
  • systeemintegraties plannen en de mogelijke gevolgen op lange termijn van samenwerkingsverbanden met leveranciers overwegen.

Digitale transformatie kan een revolutie veroorzaken binnen bedrijven, zodat ze efficiënter, competitiever en sneller zijn. Door de beschreven hindernissen het hoofd te bieden met een strategische, alomvattende aanpak, kunnen bedrijven de diepgaande meerwaarde benutten die digitale transformatie biedt en de weg uitstippelen naar een toekomst waarin digitaal een meer prominente rol speelt.

Klaar om je organisatie digitaal te transformeren en de horden te nemen die jouw innovatie en groei in de weg staan? Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Neem je digitale lot in eigen handen! 

jouw transformatie start hier.

download onze white paper